Betingelser:

Prisaftale 
Der laves prisaftale timepris/fastrpris.

Afbestilling
1. Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, forbeholder Hagmann Byg & Service sig ret til at fakturere den returkommission, der skal betales til materialeleverandører. Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem.

Ansvar
1. Hagmann Byg & Service indestår for, at den leverede opgave er udført professionelt og fagligt ansvarligt.

2. Alle opgaver bliver udført i henhold til kundens informationer og de aftaler, som Hagmann Byg & Service og kunden indgår ved bestilling af ordren.

3. Hagmann Byg & Service påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde informationer fra kunden.

4. Hagmann Byg & Service rydder op, når opgaven er afsluttet. Yderligere rengøring og bortskaffelse af større mængder affald indgår ikke automatisk, men kan udføres til normal timepris.

5. Hvis en opgave skulle blive forsinket, informerer Hagmann Byg & Service hurtigst muligt kunden om nyt leveringstidspunkt.

6. Hagmann Byg & Service tager forbehold for moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering, der skyldes force majeure.

7. Hagmann Byg & Service tager forbehold for opgaver, der pga. uforudsete forhold ikke kan udføres og hæfter ikke for evt. ny bestilling til en feks tømrer til at udføre den manglende opgave. Eks: Siger Hagmann Byg & Service, at Hagmann Byg & Service formentlig godt kan opsætte ny håndvask og senere ved opgavens begyndelse, finder ud af Hagmann Byg & Service ikke kan, frasiger Hagmann Byg & Service sig al ansvar overfor ny bestilling af håndværker, samt betaling herfor.

8. Der tages betaling for udført arbejde og ikke for det, Hagmann Byg & Service ikke har kunnet udføre (Se punkt 7).

Betaling
1. Betaling kan ske netto kontant eller ved netbank-overførsel, som fremgår af regningen til kontonummer 6140 0004147227 – med mindre andet specifikt er aftalt forud for arbejdets begyndelse. Det kan f.eks være, at kunden selv betaler direkte for materialer eller afregning sker pr. rater.

2. Udformning af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i: - Enten timeforbrug, materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger eller specifikt beløb ved fast tilbud.

3. En evt. rettelse af faktura/regning kan kun foretages af Hagmann Byg & Service.

4. Ved for sen betaling sender Hagmann Byg & Service en rykker, der bliver pålagt et gebyr på 100 kr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.

Fortrolighed
1. Oplysninger om den enkelte ordre og kunde behandles fortroligt.

Reklamation
1. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

2. Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter afslutning af opgaven.

3. Eventuelle undtagelser for reklamationsret er nedfældet i kontrakten.

4. Eventuelle tvivlsspørgsmål søges først og fremmest løst via saglig og faglig dialog mellem kunden og Hagmann Byg & Service. I yderste instans afgøres uoverensstemmelser efter dansk retspraksis.